Premier Palace Hotel
Заставка з 3D лого
Infiniti
Адаптація для кінотеатру
Кардіомагніл
Спонсорська плашка
Седалгін Плюс
Адаптація рекламного ролика